logo bopoctest

BOPOC wie zijn wij en wat doen wij.

Geschiedenis van ons bureau.
Ons bureau is in 1979 opgericht door Wil Christiaans en heeft als architect, met zijn diverse partners, de opdrachtgevers zowel particulieren als bedrijven en instellingen, geadviseerd in een omvangrijk aantal soorten zaken welke te maken hebben met het bouwen van onroerend goed.

Architecten en Partners bewegen zich op het terrein van ontwerp, advisering en raadgeving voor particulieren, bedrijven en instellingen welke ondersteuning behoeven voor hun huisvestigingsvraagstukken.

Plannen zoals ruimtelijke ordenings- en structuurplannen voor woning- en bedrijfslocaties, milieuproblematiek van industrie, landbouw en verkeerstechniek worden met de diverse partners bestudeerd zodat een goed advies naar de investeerder gepresenteerd kan worden.

Projectmatige alswel individuele woningbouw, toegesneden op de toekomstige bewoners, worden door ons ontworpen, geadviseerd en uitgewerkt vanaf de eerste tot de laatste fase.
Ook geven wij advies in het nazorg traject wat te maken heeft met het sociale gezicht van onze bureau.

Advisering over vraagstukken op het gebied van herinvesteringen, renovaties en herinrichtingen van buitenplaatsen en monumentale gebouwen.
Ook vraagstukken die betrekking hebben op nieuwbouw en of vitalisering bedrijfsgebouwen en hun gebruiksmogelijkheden zijn in ons dienstenpakket opgenomen.

Bouwmanagement is onze dienst welke samenhangt met de problematiek van het bouwen van onroerend goed.
Advisering en beoordeling in aan- en verkoop, begrotingswerkzaamheden, directie en bouwbegeleiding en co÷rdinatie behoren tot ons dienstenpakket.

Beheer vastgoed adviseert over het beheer en strekt zich uit over diverse segmenten zoals het opstellen van rapportages van gebouweninspecties, begrotingsvraagstukken, periodiek onderhoud en meerjarenonderhoudsplanning.

Bouwprojectontwikkeling bied onze klanten vanaf het plan, ontwerp, bouw en beheer met nazorg, een bouwproduct welke aan de nieuwste eisen voldoet. Meestal worden deze diensten in samenwerking uitgevoerd met C.E.I. b.v., onze zustermaatschappij, of wordt een partner gezocht welke deelneemt in de realisering van het plan.